Ανακοίνωση επιτρόπου προστασίας προσωπικών δεδομένων

0
181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ανάρτηση αντιγράφων βεβαιώσεων απολαβών (pay slips) σε 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Υποβλήθηκε σήμερα στο Γραφείο μου παράπονο σχετικά με ανάρτηση σε facebook page, μέσου ενημέρωσης, από επισκέπτες/ χρήστες, αντίγραφα βεβαιώσεων των απολαβών της, στα οποία φαίνονται το ονοματεπώνυμο, οι απολαβές και οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας και των κοινωνικών ασφαλίσεών της.

Αφού διαπίστωσα, εκ πρώτης όψεως, παράβαση της Αρχής της Αναλογικότητας, επικοινώνησα με το διαχειριστή του facebook page του μέσου ενημέρωσης και τα υπό αναφορά έντυπα αφαιρέθηκαν πάραυτα.

Επειδή το Γραφείο μου διερευνά την υπόθεση και επειδή η ενδεχόμενη αναδημοσίευση των υπό αναφορά βεβαιώσεων, φαίνεται να παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επειδή, υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι από τη συνεχιζόμενη δημοσίευση ή την αναδημοσίευση των στοιχείων της παραπονούμενης, παρακαλώ το κοινό όπως αποφύγει τη δημοσίευση ή την αναδημοσίευση των προσωπικών της δεδομένων.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα