Ανακοίνωση γραφείου επιτρόπου προστασίας προσωπικών δεδομένων για διαρροή emails Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

0
170

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε η επίτροπος προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την διαρροή των emails της Εισαγγελέως κύριας Ελένης Λοïζίδου, υπόθεση την οποία το Lega News Cy επέλεξε συνειδητά να μην προβάλει έντονα προς το δικηγορικό κοινό.

Διαρροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων Εισαγγελέα της Δημοκρατίας

Σήμερα δέχθηκα παράπονο για το πιο πάνω θέμα και ξεκίνησα την εξέτασή του. Οι καταγγελίες που αφορούν στις αρμοδιότητές του Γραφείου μου, στρέφονται εναντίον μέσων ενημέρωσης και εστιάζουν στη συνεχιζόμενη δημοσίευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Εισαγγελέως κύριας Ελένης Λοïζίδου, στην οποία περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα της ίδιας, συγγενικών της προσώπων αλλά και τρίτων.

Μέχρι σήμερα και παρά το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης, δεν τοποθετήθηκα δημόσια για το θέμα αυτό, αφενός γιατί δεν είχα οποιαδήποτε  επίσημη ενημέρωση και, αφετέρου, επειδή ανακοινώθηκε ότι, ξεκίνησε η διερεύνηση ποινικής και πειθαρχικής υπόθεσης. Η οποιαδήποτε εκ των προτέρων τοποθέτηση μου επί του θέματος αυτού, πριν την υποβολή παραπόνου ενώπιον μου, θα είχε ως αποτέλεσμα, να χαθεί η αμεροληψία, με την οποία έχω καθήκον να το εξετάσω.

Σημειώνω ότι, ο Νόμος δεν απαγορεύει τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, όταν υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον ενημέρωσης του κοινού. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα. Πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Ανεξάρτητα από την πορεία της εκ μέρους μου εξέτασης της υπόθεσης και επειδή, η δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν σε τρίτα πρόσωπα, ενδέχεται να τα επηρεάσει δυσμενώς και ίσως να δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για κάποια από αυτά, καλώ τα μέσα ενημέρωσης όπως αποφεύγουν τη δημοσίευση τέτοιων στοιχείων.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

30 Νοεμβρίου 2017