Ανακοίνωση του Εφόρου Εταιριών για το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης

0
1619

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕΕΠ (υφιστάμενοι και νέοι) θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα της κυβερνητικής Διόδου ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στο https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/ εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οδηγίες εγγραφής φαίνονται στον σύνδεσμο: Διαδικασία Εγγραφής στην Αριάδνη

Να ληφθεί υπόψη ότι για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κλάδου Εταιρειών του ΤΕΕΕΠ δεν απαιτείται ταυτοποίηση των χρηστών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Αφού ο χρήστης αποκτήσει στοιχεία σύνδεσης με την «Αριάδνη» θα προχωρήσει σε σύνδεση με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και θα επιλέξει τον «Κατάλογο η-Υπηρεσιών», και μετά το πεδίο «Υπηρεσίες σχετικά με Εταιρείες (ΤΕΕΕΠ)». Εκεί θα προχωρήσει με την επιλογή «Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εγγράφων» για να ενωθεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων του Τμήματος.

Με την πρώτη είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης ο χρήστης έχει την επιλογή να ενώσει υφιστάμενο λογαριασμό του (προσωρινό ή/και μόνιμο) ή να επιλέξει ότι είναι καινούργιος χρήστης, όπως φαίνεται πιο κάτω και πλέον θα εισέρχεται με ένα κοινό κωδικό:

Μετά την ένωση του χρήστη με το σύστημα του ΤΕΕΕΠ θα του ζητηθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία διεύθυνσης του τα οποία θα είναι αυτά που θα αναγράφονται στα έντυπα που κοινοποιούνται στο Τμήμα και που θα παρουσιάζονται στην απόδειξη πληρωμής.

Διαδικασία εγγραφής εγγεγραμμένου οργανισμού στο σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων

Για να μπορεί ο χρήστης να υποβάλλει αλλαγές σε εταιρεία (συμπεριλαμβανομένου και της καταχώρησης της ετήσιας έκθεσης) θα πρέπει να εξασφαλίσει κωδικούς για την κάθε εταιρεία.

Για εγγραφή εγγεγραμμένου οργανισμού στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης, ο αιτητής υποβάλλει την Αίτηση για Εγγραφή Εγγεγραμμένου Οργανισμού στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης (για κάθε εταιρεία υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση).

Οι αιτήσεις για εγγραφή εγγεγραμμένου οργανισμού, πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να φέρουν υπογραφή από ένα αξιωματούχο της εταιρείας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συμπληρωθεί στο έντυπο, είναι η διεύθυνση στην οποία θα υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ του πελάτη και του Εφόρου (αποστολή κωδικών, νέος κωδικός σε περίπτωση επαναφοράς κλπ).

Τις αιτήσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Εφόρου ( www.mcit.gov.cy/drcor ) στο σημείο «Αιτήσεις – Αιτήσεις Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο efilingcodes@drcor.mcit.gov.cy , μέσω τηλεομοιότυπου στο 22304887, είτε να παραδοθούν στο γραφείο του Εφόρου Εταιρειών.

Αν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήματα στην πορεία των αιτήσεων θα πρέπει να αποτείνεστε σε ένα εκ των δύο πιο κάτω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων –
mmenelaou@drcor.mcit.gov.cy (Μελίνα Μενελάου) τηλ.22404325
kpanayi@drcor.mcit.gov.cy (Κούλλα Παναγή) τηλ.22404323