Ανατροπή για υπόθεση ακάλυπτων επιταγών από το Εφετείο

0
173

Μια σειρά από σφάλματα εντόπισε το Εφετείο, ανατρέποντας πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αθωώθηκε διευθυντής εταιρείας σε κατηγορίες έκδοσης ακάλυπτων επιταγών. Συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορούσε 7 επιταγές, συνολικού ποσού περίπου 8.000 ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2011 και δεν εξοφλήθησαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων ή λόγω παγοποίησης του λογαριασμού της εταιρείας. 

Η εταιρεία κρίθηκε ένοχη αλλά το πρωτόδικο αθώωσε τον διευθυντή της. Ακολούθησε έφεση, η οποία ανέτρεψε τα δεδομένα. Το Εφετείο έκρινε ότι δικαιολογημένα παραπονείτο η εταιρεία που ήταν αποδέκτης των ακάλυπτων επιταγών. Όπως σημείωσε «διαπιστώνεται στην πρωτόδικη προσέγγιση εσφαλμένο εύρημα όσον αφορά τη μαρτυρία, αλλά και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και των νομολογιακών Αρχών».

Περαιτέρω, το Εφετείο υπέδειξε ότι «η ίδια η καταδίκη της κατηγορουμένης εταιρείας με βάση το κατηγορητήριο, εκ του οποίου προκύπτει ότι η εταιρεία δρούσε διά του εφεσίβλητου (διευθυντή της) έρχεται σε αντίφαση με την αθώωση του τελευταίου, ελλείψει γνώσης. Αφού η ποινική ευθύνη της κατηγορούμενης εταιρείας διαπιστώνεται ως τέτοια διά των πράξεων του εφεσίβλητου, θα ήταν παράλογο να γίνει αποδεκτό ότι ο τελευταίος δεν γνώριζε» για το θέμα της έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων.

Πρόσθεσε δε ότι «δεν απαντάται το στοιχειώδες ερώτημα πώς γνώριζε η εταιρεία και δεν γνώριζε ο διευθυντής αφ’ης στιγμής το Δικαστήριο αποδέχεται ότι η εταιρεία είναι διά του διευθυντή της, δηλαδή του εφεσίβλητου, που δρούσε, συνεπώς αυτός ήταν ο ιθύνων νους της εταιρείας».

Η δε κατάληξη του Εφετείου, ως ήταν ότι «πρόκειται εμφανώς για λανθασμένη πορεία σκέψης του πρωτόδικου Δικαστηρίου, βασιζόμενη σε αποσπασματικό αποκλεισμό μέρους της μαρτυρίας του παραπονούμενου και αντίθετα, σε αποδοχή, άνευ αιτιολογίας επί στέρεων γεγονότων, της επικαλούμενης πίστης του εφεσίβλητου «ότι δεν γνώριζε», ή ότι «πίστευε» πως θα πληρώνονταν οι επίδικες επιταγές».

Το αποτέλεσμα ήταν η ανατροπή της αθωωτικής απόφασης. Μετά την εξέλιξη αυτή το Εφετείο καλείται, να επιβάλει και την αρμόζουσα ποινή.

Πηγή: O Φιλελεύθερος