Χρυσή τομή μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών για τόκους υπερημερίας

0
181

Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός για τις τράπεζες αναφορικά με την διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας από δανειολήπτες μετά την απόφαση στην αγωγή 2536/2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου και Archimides & Pavlos Paraskevaides Ltd.
Η Βουλή το 2014 με τροποποίηση του Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου 160(Ι)/99 απαγόρευσε τη χρέωση τόκου υπερημερίας εκτός και εάν αποδειχθεί πως ο τοκισμός ανταποκρίνεται σε πραγματική ζημιά του πιστωτικού ιδρύματος.
Δηλαδή, για να μπορέσει κάθε τράπεζα να χρεώσει και να εισπράξει τόκο υπερημερίας θα πρέπει να αποδείξει ότι ο τόκος υπερημερίας συνιστά πραγματική ζημιά για τη τράπεζα.
Μετά την θέσπιση της τροποποιητικής νομοθεσίας, αυτή η προϋπόθεση μέχρι σήμερα αποτελούσε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τις τράπεζες και δεν είναι λίγες φορές που οι τράπεζες δεν διεκδικούσαν καν τόκους υπερημερίας ανεξαρτήτως πότε συνάφθηκε η συμφωνία δανείου.
Ο λόγος οφειλόταν στο ότι οι τράπεζες αλλά και ο νομικός κόσμος θεωρούσε δύσκολο έως αδύνατον να αποδειχθεί ότι ο τόκος υπερημερίας αποτελεί πραγματική ζημιά για τη τράπεζα.
Στην εν λόγω υπόθεση αποφασίστηκαν τα εξής σημαντικά:
1ον ο Δικαστής, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας κ. Σάντης, αποδέχθηκε ότι η εν λόγω τροποποιητική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που τερματίστηκαν πριν τη θέσπιση της τροποποιητικής νομοθεσίας δηλαδή πριν τις 8/9/14 και άρα η τράπεζα δικαιούταν να χρεώνει τόκο υπερημερίας χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ότι ο τόκος υπερημερίας συνιστούσε για την ίδια πραγματική ζημιά και
2ον ακόμη και να εφαρμοζόταν στη προκειμένη περίπτωση η τροποποιητική νομοθεσία στην υπό εξέταση περίπτωση η τράπεζα θα δικαιούταν τόκο υπερημερίας καθότι η τράπεζα με τη μαρτυρία που προσκόμισε απέδειξε ότι ο τόκος υπερημερίας που χρέωνε συνιστούσε για την ίδια πραγματική ζημιά.

Με αυτή την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για τις τράπεζες, προσκομίζοντας πάντοτε την κατάλληλη μαρτυρία όπως υποδεικνύεται στην απόφαση, να αξιώνουν από δανειολήπτες τόκους υπερημερίας.
Δικηγόροι της Εθνικής Τράπεζας ήταν το δικηγορικό γραφείο Χρίστος Πατσαλίδης Δ.Ε.Π.Ε. και την υπόθεση τη χειρίστηκε ο δικηγόρος Αυγουστίνος Τσάρκατζιης.