Έφορος : Αλλαγές στις αιτήσεις για ηλ. καταχώρηση

0
2516

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) σας ανακοινώνει ότι η αίτηση για εγγραφή Εγγεγραμμένου Οργανισμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης Εγγράφων έχει τροποποιηθεί. Επίσης έχει δημιουργηθεί νέα αίτηση για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας και ακύρωση του κωδικού εξουσιοδότησης του Εγγεγραμμένου Οργανισμού στο σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων.

Οι αιτήσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 9 Απριλίου 2019