International Law Association: Συνέντευξη από Αλεξία Σολωμού και Κρίτωνα Διονυσίου

0
1287

Με αφορμή το σεμινάριο που διοργανώνει το International Law Association συζητήσαμε εφ’ ολης της ύλης με τον Κρίτωνα Διονυσίου και την Αλεξία Σολωμού για όλα εκείνα τα θέματα που απασχολούν την Κύπρο και την πορεία της σαν περιφερειακό κέντρο εμπορίου και παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Legal News: Τι είναι ο Σύνδεσμος Διεθνούς Δικαίου (International Law Association – ILA); Ποια η σχέση του με το Κυπριακό Παράρτημα;

Το ILA ιδρύθηκε το 1873 στις Βρυξέλλες, με στόχο την μελέτη, την ανάπτυξη και την συζήτηση γύρω από ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικού όσο και σε επίπεδο δημοσίου διεθνούς δικαίου. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς, όπου συμμετέχουν δικηγόροι και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, με εκτενή εμπειρία στο Διεθνές Δίκαιο. Συχνά ο οργανισμός συμβουλεύει μεγάλους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα ‘Έθνη.
Σήμερα το ILA έχει 63 παρατήματα σε όλες τις ηπείρους, ανά το παγκόσμιο. Ένα από αυτά είναι και το Κυπριακό Παράρτημα, το οποίο ιδρύθηκε σε διεθνές επίπεδο το Νοέμβριο του 2015 και σε τοπικό επίπεδο το Μάη του 2016. Το Κυπριακό Παράρτημα συμμετέχει στις συναντήσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διεθνούς Δικαίου, που λαμβάνουν χώρα στο Λονδίνο δύο φορές ανά έτος.

LN: Γιατί αποφασίσατε να διοργανώσετε ένα σεμινάριο με θέμα το Διεθνές Εμπόριο και τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες;


Η αναβάθμιση της Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο εμπορίου και παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή ως αποτέλεσμα του Brexit και της πρόσφατης δημιουργίας του Κυπριακού Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Πέραν από το εμπόριο, η αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου για επενδυτικά κεφάλαια (‘investment funds’) αποτελεί μια αποφασιστική προσπάθεια για αναβάθμιση της Κύπρου ως κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα πιο πάνω δύναται να δημιουργήσουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι υψίστης σημασίας για την Κύπρο να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα για την αναβάθμιση του ρόλου της στην περιοχή. Ως εκ τούτου, θα διοργανώσουμε ένα σεμινάριο για αυτό το θέμα επί Κυπριακού εδάφους στις 4 Οκτωβρίου 2019 στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας στη Λεμεσό (Γλάδστωνος και Αναξαγόρα 52).
Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο.

LN: Ποιες θεματικές ενότητες θα συζητηθούν στο σεμινάριο;

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν δυο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά το διεθνές εμπόριο και την ναυτιλία και στόχο έχει να αναδείξει ευκαιρίες και προκλήσεις για την Κύπρο ούτως ώστε να καταστεί περιφερειακό κέντρο παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΕ, στις οποίες η Κύπρος είναι μέλος, ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κυπριακή ναυτιλία και το εμπόριο. Επιπρόσθετα, θα συζητηθεί η συμμετοχή του νεοσύστατου Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε αυτή τη προσπάθεια αφου αναμένεται να αναβαθμίσει το ρόλο της Κύπρου.

Η δεύτερη θεματική ενότητα θα πραγματευτεί την ικανότητα της Κύπρου να καταστεί κέντρο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί κατά πόσον η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει asset management jurisdiction και άλλα συναφή. Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι για τους σκοπούς του σεμιναρίου επιλέξαμε καταρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για να συζητήσουν τα πιο πάνω.

LN: Ποιο θα είναι το κοινό του σεμιναρίου και τι έχει να κερδίσει κάποιος που θα το παρακολουθήσει;

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να δώσει σε δικηγόρους αλλά και σε άλλους επαγγελματίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα πιο πάνω. Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα βρίσκονται σε θέση να γνωρίζουν το βασικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια και το διεθνές εμπόριο στην Κύπρο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις διάφορες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του σεμιναρίου είναι ότι οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες του σχετικού κλάδου και θα αλληλεπιδράσουν μαζί τους. Τέλος, το πρόγραμμα του σεμιναρίου βρίσκεται ενώπιον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ούτως ώστε να εγκριθεί για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPT credit).

LN: Το ILA όπως κάθε Σύνδεσμος βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μελών του. Πώς μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως μέλος;

Όντως, η ενεργή συμμετοχή των μελών μας είναι πολύτιμη και επιπλέον, τα μέλη μας επωφελούνται από πληθώρα πλεονεκτημάτων. Πέρα του ότι με την εγγραφή τους γίνονται μέλη ενός μεγάλου διεθνούς δικτύου από επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς του διεθνούς δικαίου, αποκτούν και πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ILA που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς και περιέχει υλικό για όλα τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί ο Σύνδεσμος στην μακρόχρονη πορεία του. Επιπλέον, ενημερώνονται συχνά για τις δραστηριότητες και τις ευκαιρίες που τους δίνονται τόσο από το τοπικό παράρτημα, όσο και από τα Κεντρικά Γραφεία του ILA στο Λονδίνο. Για παράδειγμα, μπορεί να συμμετέχουν σε ομάδες μελέτης (study groups) και επιτροπές (committees) όπου συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, ενώ δίνεται και η ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και απόψεων με άλλα άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Κυπριακού Παραρτήματος, μπορεί να μας στείλει την αίτηση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, (http://www.ila-hq.org/index.php/cypriot-branch) και να μας την στείλει μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται εκεί.