Κέρδισε δικαστική διαμάχη η επιτροπή κεφαλαιαγοράς

0
626

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την έκδοση απόφασης από το διοικητικό δικαστήριο στις 20 Αυγούστου 2019 στην προσφυγή Fidelisco Capital Markets Limited.

Η εταιρεία Fidelisco Capital Markets Limited με την προσφυγή προσέβαλε την απόφαση της ΕΚ ημερομηνίας 18 Μαΐου 2015 να της επιβάλει συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €15 χιλ. για παραβάσεις του περί επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και ρυθμιζόμενων αγορών νόμου του 2007.

Αναλυτικά, στην εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο:

A. Ύψους €5 χιλ. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 75(2) του νόμου, καθότι, ενώ περί το Νοέμβριο 2014 παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες μέσω γραφείου στο Παραλίμνι, δεν γνωστοποίησε στην ΕΚ γραπτώς την πρόθεσή της για την ίδρυση εκεί υποκαταστήματος, με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα.

B. Ύψους €10 χιλ. για μη συμμόρφωση με το άρθρο 139(2) του νόμου, καθότι παρείχε στην ΕΚ ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες αφού, ενώ περί το Νοέμβριο του 2014 η εταιρεία λειτούργησε υποκατάστημα στο Παραλίμνι παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες, γνωστοποίησε στην ΕΚ περί τον Οκτώβριο 2014, αντί αυτού, την ίδρυση γραφείου αντιπροσώπευσης για την προώθηση των εργασιών της.

Το διοικητικό δικαστήριο, με την απόφασή του ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2019, απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας αφού έκρινε επαρκή την εξέταση και αιτιολογία της ΕΚ κατά τρόπο ώστε να μην αφήνεται περιθώριο επέμβασης του δικαστηρίου και δεν διαπίστωσε την ύπαρξη πραγματικής ή νομικής πλάνης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η ΕΚ ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο, έχοντας υπόψη τα ορθά δεδομένα και ενεργώντας νομίμως.

ΠΗΓΗ : Stockwatch