Να μην επηρεαστεί αρνητικά το πλαίσιο των εκποιήσεων μετά τις αλλαγές που προτείνουν τα κόμματα

0
441

Την ανάγκη να μην επηρεαστεί αρνητικά το πλαίσιο των εκποιήσεων υπέδειξαν πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι νέες νομοθεσίες που εγκρίθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγκάζουν τις τράπεζες να κάνουν προβλέψεις για το 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) αν δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν τις εξασφαλίσεις.

Οι επισημάνσεις έγιναν, καθώς πολιτικά κόμματα έχουν καταθέσει προτάσεις νόμου για τροποποίηση του πλαισίου των εκποιήσεων, που οδηγεί σε μια πιο χρονοβόρα διαδικασία.

Ο νόμος δεν θεσπίστηκε για να είναι ευνοϊκός για τις τράπεζες, βρίσκεται εκεί για να θέτει το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να είναι αποτελεσματικό και επίσης φθηνότερο για τους πελάτες που πληρώνουν. Αν δεν υπάρχει κουλτούρα αποπληρωμής στον τραπεζικό τομέα, τότε θα υπάρξει κρίση εκ νέου και αύξηση των ΜΕΔ, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Και με τη νέα νομοθεσία που πέρασε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα υπάρχει κεφαλαιακός αντίκτυπος στις τράπεζες, αφού οι τράπεζες που δεν μπορούν να ανακτήσουν την εξασφάλιση, θα πρέπει να διαγράφουν λογιστικά το δάνειο και αυτό θα έχει αντίκτυπο στα κεφάλαιά τους», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές χαρακτήρισαν το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τις εκποιήσεις, όπως αυτό τροποποιήθηκε το καλοκαίρι του 2018 ως υποστηρικτικό για τη μείωση των ΜΕΔ και συμπλήρωσαν ότι «πρέπει να αποφευχθεί μια τροποποίηση που να εμποδίζει τη διαδικασία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναγνωρίζεται πως δύο εξελίξεις το 2018 συνεισέφεραν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο. Η πώληση του «καλού» κομματιού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελληνική, με τη συνακόλουθη μεταφορά των ΜΕΔ της ΣΚΤ στην ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και η πώληση του χαρτοφυλακίου ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου (helix).

Πρόσθεσαν όμως πως αυτές οι θετικές εξελίξεις δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουν από το έργο που πρέπει να γίνει, καθώς ο κυπριακός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει ποσοστό ΜΕΔ 31% σε σύγκριση με 3,8% που είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης.

Υπέδειξαν επίσης την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο δικαστικό σύστημα, αφού εμποδίζει την ταχεία μείωση των ΜΕΔ.

Θετικό μομέντουμ στη μείωση των ΜΕΔ

Αναφορικά με τη δήλωση του ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη ότι είναι εφικτή η μείωση των ΜΕΔ σε μονοψήφιο ποσοστό σε περίοδο ενός έτους, οι ίδιες πηγές είπαν πως ο μόνος τρόπος για τέτοια μείωση είναι με «συστημικές λύσεις», μέσω πωλήσεων ή της μεταφοράς πακέτων ΜΕΔ σε εταιρείες διαχείρισης εκτός του τραπεζικού συστήματος. Σημείωσε πως δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Επεσήμαναν ωστόσο πως η μεταφορά των ΜΕΔ εκτός των τραπεζών δεν σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις αυτές φεύγουν και από την πραγματική οικονομία.

Πάντως οι στόχοι που έχουν θέσει οι ίδιες οι τράπεζες για τα ΜΕΔ παρουσιάζονται θετικοί, με τις ίδιες πηγές να σημειώνουν πως το 2018 πέραν των μισών τραπεζών στην Κύπρο ξεπέρασαν τους στόχους.

Σημείωσαν ωστόσο ότι τράπεζες με εξαιρετικά ψηλά ΜΕΔ πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους τους προς την κατεύθυνση της μείωσης των κόκκινων δανείων.

Οι κυπριακές τράπεζες χαρακτηρίζονται ως τράπεζες με υψηλά ΜΕΔ (δηλαδή άνω του 5%) και πρέπει να υποβάλουν στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων στον επόπτη, ο οποίος δεν θέτει στόχους αλλά επικυρώνει τον σχεδιασμό που υποβάλουν οι ίδιες οι τράπεζες.

Αναφορικά με την ΚΕΔΙΠΕΣ οι ίδιες πηγές σημείωσαν ως γενικότερη αρχή, οι κρατικές εταιρείες διαχείρισης δανείων πρέπει να έχουν καλή διακυβέρνηση με εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το κέρδος για τους φορολογούμενου.

Πηγή: ΚΥΠΕ