Νέο υπόδειγμα από Epsilaw –Αίτηση για μειωμένο Φ.Π.Α- Νέα Κατοικία

0
393

Το παρόν πρακτικό σημείωμα περιγράφει τις νομικές και πρακτικές πτυχές αναφορικά με την υποβολή αίτησης για μειωμένο ποσοστό Φ.Π.Α (5%), αντί για το σύνηθες ποσοστό Φ.Π.Α το οποίο ανέρχεται στο 19%, στην αγορά ή κατασκευή νέας κατοικίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νομικές απαιτήσεις, τη διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο, τα αναγκαία έγγραφα, ενδεικτικές αμοιβές και όλα τα άλλα συναφή ζητήματα. Περιλαμβάνει περαιτέρω ένα ενδεικτικό βήμα προς βήμα σχέδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας μαζί με μία περιγραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Application for Reduced VAT – New Dwelling