Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Απόκτηση κωδικών LEI (LEI) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID II

0
811

Αυτό το πρακτικό υπόμνημα περιγράφει τα νομικά και πρακτικά θέματα όσον αφορά την απόκτηση κωδικών LEI – Legal Entity Identifier (LEI) υπό το πρίσμα της εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας MiFID II, η οποία διέπει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και εντάσσεται στο κυπριακό δίκαιο. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αναφορά στο νομικό πλαίσιο της υποχρέωσης απόκτησης των κωδικών LEI, τις πρακτικές απαιτήσεις, όπως ποιες οντότητες πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις και τι πρέπει να αναφερθεί, τη διαδικασία, τα σχετικά έγγραφα, τα ενδεικτικά τέλη και άλλα συναφή θέματα. Περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομερές σχέδιο της προαναφερόμενης διαδικασίας καθώς και περιγραφή της σχετικής τεκμηρίωσης.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.epsilaw.com/2017/12/20/acquiring-legal-entity-identifier-lei-compliance-mifid-ii/