Νέο υπόδειγμα από Epsilaw –Δανειακή Σύμβαση

0
1193

Το παρόν έγγραφο συνιστά ένα πρότυπο μιας απλής, εν τούτοις περιεκτικής, δανειακής σύμβασης που συνάφθηκε σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο. Είναι ιδανικά κατάλληλη για ομίλους εταιρειών ή άλλες συνδεδεμένες δανειακές συμβάσεις όπου το δάνειο δεν είναι εξασφαλισμένο ωστόσο δύναται να είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε χρόνο δανειοδότησης. Συντάσσεται στα Αγγλικά.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Loan Agreement (Simple, Unsecured)