Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Εκούσια Εκκαθάριση Εταιρείας από Πιστωτές

0
610

Το παρόν πρακτικό σημείωμα περιγράφει τις νομικές και πρακτικές πτυχές σε σχέση με την διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης από τους πιστωτές μιας Κυπριακής ιδιωτικής Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νομικές απαιτήσεις, μια περιγραφή της διαδικασίας, τις απαραίτητες καταχωρήσεις και δημοσιεύσεις, το χρονικό πλαίσιο, ενδεικτικές αμοιβές, εκκαθαριστές και άλλα συναφή θέματα. Περιλαμβάνει περαιτέρω ένα ενδεικτικό βήμα προς βήμα σχέδιο της διαδικασίας μαζί με μία περιγραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Creditors’ Voluntary Liquidation