Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Επιστολή τερματισμού απασχόλησης (χωρίς προειδοποίηση)

0
7289

Το παρόν έγγραφο συνιστά ένα πρότυπο επιστολής άμεσου τερματισμού απασχόλησης (ή αλλιώς επιστολή απόλυσης) σχετικής στην περίπτωση συνοπτικού τερματισμού απασχόλησης χωρίς προειδοποίηση όπως αυτό επιτρέπεται από τις πρόνοιες 5(e) και (f) του περί τερματισμού απασχολήσεως νόμου 24/1967, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, και πιθανώς σύμφωνα με σχετική ρήτρα της υπάρχουσας συμφωνίας απασχόλησης.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Letter of Termination of Employment (Without Notice)