Νέο υπόδειγμα από Epsilaw –Μόνιμη Άδεια Παραμονής (Με Επένδυση, Ταχεία Διαδικασία) – Κατηγορία 6(2)

0
366

Το παρόν πρακτικό σημείωμα περιγράφει τις νομικές και πρακτικές πτυχές αναφορικά με τη μόνιμη άδεια παραμονής στην Κύπρο, που χορηγείται στους μη-Ευρωπαίους υπηκόους σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  Κανονισμών ή αλλιώς γνωστό και ως Ταχεία Διαδικασία. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις νομικές απαιτήσεις, την διαδικασία, το χρονικό πλαίσιο, τα απαραίτητα έγγραφα, τη φύση των εγγράφων, τις απαιτήσεις μετά την άδεια παραμονής, ενδεικτικές αμοιβές, το πραγματικό κόστος και όλα τα άλλα συναφή ζητήματα. Περιλαμβάνει περαιτέρω ένα ενδεικτικό βήμα προς βήμα σχέδιο της προαναφερθείσας διαδικασίας μαζί με μία περιγραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων.

Το εν λόγω πρακτικό υπόμνημα βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

https://www.epsilaw.com/2017/11/08/permanent-residence-permit-investments-fast-track-category-62/