Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Συμφωνία Σύστασης

0
390

Το παρόν έγγραφο συνιστά μια απλή, δισέλιδη, συμφωνία σύστασης η οποία κυβερνάται από τον Κυπριακό Νόμο. Είναι σχετική στις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο, ο συστήνοντας, συστήνει τα προϊόντα, υπηρεσίες ή περιουσιακά στοιχεία ενός άλλου προσώπου, σε επικείμενους πελάτες σε ανταλλαγή μιας αμοιβής για τη σύσταση, προμήθειας ή άλλου είδους αντεκχώρησης. Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει ξεκάθαρα τι αποτελεί μια σύσταση, ποια είναι η σχετική αμοιβή και πως υπολογίζεται, πότε προκύπτει και πότε εξοφλείται, θέματα εμπιστευτικότητας, προθεσμία και τερματισμό, δικαιώματα μετά τη λήξη και όλα τα άλλα συναφή ζητήματα. Συντάσσεται στα Αγγλικά.

 

Το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Introduction Agreement