Νέο υπόδειγμα από Epsilaw – Σύμβαση Εργοδότησης

0
1787

Το παρόν έγγραφο συνιστά ένα πρότυπο μιας ολοκληρωμένης και περιεκτικής σύμβασης εργοδότησης κάτω από τον Κυπριακό Νόμο, ιδανικά κατάλληλης για πλήρη απασχόληση εργαζομένων με σταθερό μισθό. Παρέχεται στα Αγγλικά.

Το εν λόγω πρότυπο βρίσκεται στο πιο κάτω σύνδεσμο

Employment Agreement