Νόμος η συγκρισιμότητα τελών τραπεζών

0
70

Η βουλή ψήφισε ομόφωνα το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά εγκρίνοντας παράλληλα δύο τροπολογίες του ΑΚΕΛ.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο στοχεύει στη χρηματοοικονομική ένταξη των καταναλωτών που δε χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν και να λειτουργούν στη βάση πληροφόρησης και διαφάνειας, καθώς και τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Περαιτέρω, σκοπείται η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που επιβάλλονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, κανόνων αναφορικά με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός της Δημοκρατίας, καθώς και κανόνων για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές.

Με βάση την εν λόγω Οδηγία, ορίζεται επίσης, πλαίσιο για τους κανόνες και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη απαιτείται να διασφαλίζουν το δικαίωμα των καταναλωτών για το άνοιγμα και τη χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Με τις εγκριθείσες τροπολογίες του ΑΚΕΛ ενσωματώνονται στο νόμο πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας οι οποίες σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου έμειναν εκτός του κειμένου του νομοσχεδίου και έχουν να κάνουν με την υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με θέματα επιτοκίων και άλλα.

Άλλη τροπολογία του ΑΚΕΛ, για την αφαίρεση του δικαιώματος που παρέχεται στην Κεντρική Τράπεζα να εξαιρεί υπό προϋποθέσεις, πιστωτικό ίδρυμα από την υποχρέωση παροχής λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε όλους τους καταναλωτές, απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι για τα θέματα που αφορά η εν λόγω νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και στη συνέχεια με βάση επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας λήφθηκε και αιτιολογημένη γνώμη/παράβαση, ζητώντας μεταφορά της σχετικής οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο μέχρι τις 2 Ιουλίου 2017.

Σε διυπουργική επιτροπή τα παράπονα

Εξάλλου, η βουλή ψήφισε επίσης ομόφωνα, νόμο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και συμμόρφωση με άρθρα ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων η ίδρυση και λειτουργία διυπουργικής επιτροπής ως αρμόδιας αρχής για την υποβολή παραπόνου από καταναλωτές και χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, η διαδικασία υποβολής παραπόνου στη διυπουργική επιτροπή και η διαδικασία εξέτασης παραπόνων.

Παράλληλα, καθορίζεται η επιβολή κυρώσεων και ποινών από τη διυπουργική επιτροπή, σε περίπτωση παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης των δικαιούχων πληρωμών ή των πληρωτών με τα προβλεπόμενα στο σχετικό κανονισμό, αλλά και η διαδικασία έκδοσης και επίδοσης απόφασης της διυπουργικής επιτροπής.

Διευκρινίζεται ότι τα παράπονα που θα εξετάζονται αφορούν τον τομέα του εμπορίου και κυρίως τους καταναλωτές και τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, σε σχέση με παραβάσεις εκ μέρους των δικαιούχων και των πληρωτών.

Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και ως εκ τούτου η εν λόγω αρμοδιότητα δεν αποδίδεται στην ΚΤΚ, όπως επεξηγήθηκε στην αρμόδια επιτροπή.

ΠΗΓΗ Stockwatch