Στις 27 Ιουνιου η ακρόαση της έφεσης για το Astrasol

0
486

Στις 27 Ιουνίου όρισε το Τριμελές Εφετείο την ακρόαση της Αίτησης των δικηγόρων των εναγόντων στην υπόθεση του εργοστασίου Άστρασολ κατά των δύο εφέσεων που κατετέθηκαν επί της απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με βάση την οποία οι Φοίβος Λιασής και Άστρασολ, διέπραξαν το αστικό αδίκημα της ιδιωτικής οχληρίας λόγω χρήσης της καρκινογόνου ουσίας διχλωρομεθανίου σε σόλες παπουτσιών.

Ο Δικηγόρος των εναγόντων Λουκής Λουκαίδης, υποστήριξε το πρωί ενώπιον του Εφετείου ότι οι δύο εφέσεις, μια του Γενικού Εισαγγελέα εκ μέρους της Δημοκρατίας , και άλλη μια της δικηγόρου Ελένης Μιντή εκ μέρους των Φοίβου Λιασή και Άστρασολ, είναι πρόωρες και δεν πρέπει στο σημείο αυτό να εισακουστούν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των αποζημιώσεων των εναγόντων περιοίκων του εργοστασίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δικαστής Αλέκος Παναγιώτου είχε υποδείξει στην απόφαση του, ότι τα κρούσματα καρκίνου που εμφανίστηκαν στις περιπτώσεις των αγωγών των περιοίκων του εργοστασίου, οφείλονται στο σύμπλεγμα καρκίνου που δημιούργησε το εργοστάσιο της Astrasol λόγω συστηματικών εκπομπών διχλωρομεθανίου από το 1976 μέχρι το 2009.
Το Δικαστήριο είχε αποφασίσει ότι ο εναγόμενος 6 (Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, διά Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και Υπουργείου Εργασίας, και Τμήμα Πολεοδομίας) «ευθύνεται έναντι όλων των εναγόντων για παράβαση των θέσμιων καθηκόντων της Δημοκρατίας όπως αυτά πηγάζουν από τον Περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμο 70/91 και τον Περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο 187(I)/2002».