Σύνδεση εφόρου και με “Αριάδνη” – Διαβάστε την ανακοίνωση

0
513

Ο Κλάδος Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Τμήματος, για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση του κοινού η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα θα γίνεται και μέσω της κυβερνητικής Διόδου ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» με ημερομηνία εφαρμογής 16/4/2018.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες στην «ΑΡΙΑΔΝΗ» είναι οι εξής:

1. Αναζήτηση / Έρευνα σε Φάκελο

2. Αίτηση Έγκρισης Ονόματος

3. Αίτηση για Πιστοποιημένα Αντίγραφα

4. Είσοδο στο σύστημα Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων

Διαδικασία για πρόσβαση στην διαδικτυακή δίοδο ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ»

Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕΕΠ (υφιστάμενοι και νέοι) θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα της κυβερνητικής Διόδου ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ» στο https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/ εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οδηγίες εγγραφής φαίνονται στον σύνδεσμο: Διαδικασία Εγγραφής στην Αριάδνη

Να ληφθεί υπόψη ότι για την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κλάδου Εταιρειών του ΤΕΕΕΠ δεν απαιτείτε ταυτοποίηση των χρηστών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

(Σημείωση: Με το ίδιο προφίλ στην Αριάδνη μπορείτε εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών άλλων κρατικών Υπηρεσιών. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει το προφίλ σας να ταυτοποιηθεί σε κέντρα ταυτοποίησης όπως αναφέρεται στις οδηγίες στον πιο πάνω σύνδεσμο)

Μετά την εγγραφή στην «Αριάδνη» θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕΕΠ με τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕΕΠ ΚΑΙ ΑΡΙΑΔΝΗ».