Το Διοικητικό Δικαστήριο ανακοίνωσε μεταφορά υποθέσεων. Δείτε όλες τις αλλαγές εδώ.

0
210

Πηγή: http://www.supremecourt.gov.cy/judicial/sc.nsf/All/BFCC806F094908D6C22581E70040DF4B?OpenDocument

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗ κα. Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΔΔ
ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ κα. Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΔΔ
ΑΙΘΟΥΣΑ 12,  ΩΡΑ 8:45 Π.Μ.
ΑΠΌ ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠρΔΔ 6434/13 04-12-17 Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΔΔ 13-12-17 Οδηγίες
28/17 13-12-17 Οδηγίες

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11,  ΩΡΑ 9:15 Π.Μ.
ΑΠ0 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΠΔΔ 408/2014 04-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 15-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
389/2016 04-12-17 11-12-17 Οδηγίες
Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΔΔΔ 979/2015 04-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 12-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
1114/2015 04-12-17 12-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
1182/2015 04-12-17 12-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11,  ΩΡΑ 9:15 Π.Μ.
ΑΠ0 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ
Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΠΔΔ 792/2015 05-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 15-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΔΔΔ 1460/2014 05-12-16 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 13-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
128/2015 05-12-17 13-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
1338/2015 05-12-17 16-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.

 

 

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11,  ΩΡΑ 9:15 Π.Μ.
ΑΠ0 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ
Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΔΔ 1103/2012 06-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 12-12-17 Οδηγίες
927/2014 κ.α. 06-12-17 12-12-17 Οδηγίες
Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΔΔΔ 1063/2015 06-12-17 14-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΔΔΔ 369/2014 06-12-17 14-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.
ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΣΤΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΣΤΗΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ κα. Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ
ΑΙΘΟΥΣΑ 11,  ΩΡΑ 9:15 Π.Μ.
ΑΠ0 ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ
Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΔΔ 1367/2016 08-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 12-12-17 Οδηγίες
Φ. ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ ΔΔΔ 1470/2015 08-12-17 Α. ΖΕΡΒΟΥ ΔΔΔ 16-02-18 Διευκρινίσεις 10:00 π.μ.